Grandplas B.I.

Emri i biznesit Grandplas B.I.
Emri tregtar N.P.T. "Grandplas"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70336388
Numri fiskal 600240618
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 24/02/2006
Komuna Pejë
Adresa Pejë, 193, Ish M.Tito
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 05/12/2017
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bujar Gruda 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2222 Prodhimi i artikujve të plastikës për paketim Primarë
2223 Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari Sekondarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera
4644 Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
2229 Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
4774 Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë, në dyqane të specializuara Tjera