SHKOZA B.I.

Emri i biznesit SHKOZA B.I.
Emri tregtar N.P.T."SHKOZA"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 80709935
Numri fiskal 600086533
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 09/01/2003
Komuna Pejë
Adresa Vranoc
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Haxhi Krasniqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
3102 Prodhimi i mobilieve të kuzhinës Primarë
3109 Prodhimi i mobilieve të tjera Sekondarë