Ndërmarrja Akcionare Tregtare Transportuese Me Shumicë Dhe Pakicë ExporT-Import Feniks O.P.

Emri i biznesit Ndërmarrja Akcionare Tregtare Transportuese Me Shumicë Dhe Pakicë ExporT-Import Feniks O.P.
Emri tregtar N.A.T.T. FENIKS
Lloji biznesit Ortakëri e përgjithshme
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 80655479
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 4
Data e regjistrimit 20/06/2002
Komuna Pejë
Adresa Pejë
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Gani Berisha %
Bujar Bajraktari %
Egzon Gashi %
Hamit Gashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5223 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ajror Primarë