Mejreme Lokaj B.I.

Emri i biznesit Mejreme Lokaj B.I.
Emri tregtar N.P.T.,,Taulanti"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810219974
Numri i biznesit 70211804
Numri fiskal 600218855
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 06/12/2004
Komuna Deçan
Adresa Prejlep, ,
Telefoni 044/164-179
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mejreme Lokaj Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mejreme Lokaj 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Sekondarë
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera