Arsim Morina B.I.

Emri i biznesit Arsim Morina B.I.
Emri tregtar D.P.T. " Krenarja"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810407016
Numri i biznesit 80444460
Numri fiskal 600071344
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 22/05/2001
Komuna Pejë
Adresa Pejë, 98, Ramiz Xhema
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Arsim Morina Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Arsim Morina %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Sekondarë
4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara Tjera
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tjera