Sh. Kosova 2000 B.I.

Emri i biznesit Sh. Kosova 2000 B.I.
Emri tregtar N.T.P.Sh. "Kosova 2000"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 80268939
Numri fiskal 600682290
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 03/10/2000
Komuna Pejë
Adresa Pejë, 73, Nexhdet Basha
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 10/04/2013
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Valon Grabovci %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Primarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Sekondarë
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera