GranD-Pe B.I.

Emri i biznesit GranD-Pe B.I.
Emri tregtar N.T.P. "Grand-Pe"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 80210752
Numri fiskal 600240618
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 25/08/2000
Komuna Pejë
Adresa Pejë, 3, 122/2
Telefoni 044/251729 039/21684 039 33 671
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 05/12/2017
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bujar Gruda %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit) Primarë
7500 Aktivitetet e veterinarisë Sekondarë
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
2223 Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari Tjera
2229 Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës Tjera
2222 Prodhimi i artikujve të plastikës për paketim Tjera