Eleganca - Com SH.P.K.

Emri i biznesit Eleganca - Com SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810196304
Numri i biznesit 71054837
Numri fiskal 601125281
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 29/04/2014
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Rruga Muharrem Fejza, Art Construction, Obj. 3, Ll. B,, Kati 6/26
Telefoni +38345565477
E-mail elegancacom@yahoo.com
Kapitali 1,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Egzon Arifi Drejtor Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Egzon Arifi 1,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Primarë
4299 Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Sekondarë
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4651 Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëve Tjera
4652 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
6201 Aktivitetet e programimit kompjuterik Tjera
6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera
6203 Aktivitete të menaxhimit të instalimeve kompjuterike Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
6831 Agjencitë e patundshmërive Tjera
7111 Aktivitetet e arkitekturës Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera
7410 Aktivitetet e specializuara të dizajnit Tjera
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave Tjera
8122 Aktivitetet e tjera të pastrimit të ndërtesave, objeteve industriale Tjera
8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit) Tjera
8219 Fotokopjimi, përgatitja e dokumenteve dhe aktivitetet e tjera të specializuara mbështetëse për zyrat Tjera
9004 Funksionimi i objekteve të artit Tjera
3012 Ndërtimi i barkave të argëtimit dhe atyre sportive Tjera
3317 Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të transportit të p.k.t. Tjera
3320 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale Tjera
3522 Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta nëpërmjet tubacioneve Tjera
3523 Tregtia e gazit nëpërmjet tubacioneve Tjera
3600 Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë Tjera
3700 Kanalizimi Tjera
3831 Çmontimi i mbeturinave metalike Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4212 Ndërtimi i hekurudhave mbi dhe nëntokësore Tjera
4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4222 Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera