Lika Trade SH.P.K.

Emri i biznesit Lika Trade SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810218116
Numri i biznesit 70383438
Numri fiskal 600026555
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 5
Data e regjistrimit 21/09/2006
Komuna Deçan
Adresa Isniq, ,
Telefoni +38344179343
E-mail ///
Kapitali 5,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sali Likaj Drejtor.
Fadil Likaj Menaxher.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sali Likaj 2,500.00€ 50.00%
Fadil Likaj 2,500.00€ 50.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5022932 Lika - Asfalt Pejë, Lubeniq

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Primarë
2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos Sekondarë
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
2013 Prodhimi i produkteve të tjera kimike me bazë inorganike Tjera
2051 Prodhimi i eksplozivëve Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2391 Prodhimi i produkteve gërryese Tjera
2399 Prodhimi i produkteve minerale jometalike p.k.t. Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera