Fadil Qestaj B.I.

Emri i biznesit Fadil Qestaj B.I.
Emri tregtar N.T.P. "Qestaj -AG "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810217689
Numri i biznesit 70330375
Numri fiskal 600153324
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 02/02/2006
Komuna Deçan
Adresa Junik, ,
Telefoni 044/205-618
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Fadil Qestaj Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Fadil Qestaj 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2012 Prodhimi i ngjyrave dhe pigmenteve Primarë
2052 Prodhimi i ngjitësve Sekondarë
2222 Prodhimi i artikujve të plastikës për paketim Tjera
2223 Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari Tjera
2229 Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës Tjera
2343 Prodhimi i izolatorëve prej qeramikës dhe pajisjeve izoluese Tjera
2420 Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku Tjera
2529 Prodhimi i tankerëve, rezervuarëve dhe kontejnerëve të tjerë prej metalit Tjera
3311 Riparimi i produkteve metalike të fabrikuara Tjera
3313 Riparimi i pajisjeve elektronike dhe optike Tjera
3314 Riparimi i pajisjeve elektrike Tjera
3319 Riparimi i pajisjeve të tjera p.k.t. Tjera
3320 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
4299 Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4540 Tregtia, mirëmbajtja dhe riparimi i motoçikletave dhe pjesëve e aksesorëve të tyre Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4652 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektronike dhe të telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera
4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive Tjera
4663 Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Tjera
4669 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve Tjera
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Tjera
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
7711 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike Tjera
7712 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i kamionëve Tjera
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxhinierisë Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
8292 Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit) Tjera
8532 Arsimi i mesëm teknik dhe profesional Tjera