Ushqimi SH.A.

Emri i biznesit Ushqimi SH.A.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri aksionare
Numri unik identifikues 810386541
Numri i biznesit 70340095
Numri fiskal 600248167
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 80
Data e regjistrimit 10/03/2006
Komuna Obiliq
Adresa Obiliq, , Ferit Curri
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 25,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Remzie Isufi Drejtor Bordi-Ref. për mjete themelore&inv.
Ruhan Latifi Drejtor Bordi-Referent i Kontrollit të Brendshëm
Ajshe Ahmeti Drejtor i Bordit-Udhëheqse e Burime Njerzore
Hlmi Ahmeti Drejtor Bordi-Depoist ne Depon Qendrore
Sabrije Selmani Kryetar i Bordit-Ref. për M. dhe punë Adminis.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Fitim Syla 312.50€ 1.25%
Musa Mulaku 312.50€ 1.25%
Remzije Sogojeva 312.50€ 1.25%
Flurije Dushi 312.50€ 1.25%
Haxhi Spahiu 312.50€ 1.25%
Syleme Grajçevci 312.50€ 1.25%
Ali Kovaçi 312.50€ 1.25%
Shemsi Vërbovci 312.50€ 1.25%
Haki Kastrati 312.50€ 1.25%
Qerim Hamiti 312.50€ 1.25%
Bukurije Xhakiu 312.50€ 1.25%
Ruhan Latifi 312.50€ 1.25%
Bedri Maloku 312.50€ 1.25%
Mehdi Hajrizi 312.50€ 1.25%
Magbule Svirca 312.50€ 1.25%
Vahide Ahmeti 312.50€ 1.25%
Fatima Boshnjaku 312.50€ 1.25%
Izet Prenku 312.50€ 1.25%
Luljeta Bërbatovci 312.50€ 1.25%
Xhelil Dardhi 312.50€ 1.25%
Rozalija Kodraliu 312.50€ 1.25%
Feriz Shabani 312.50€ 1.25%
Aziz Hasani 312.50€ 1.25%
Sadije Mustafa 312.50€ 1.25%
Bahtije Demaku 312.50€ 1.25%
Izedin Gashi 312.50€ 1.25%
Ismet Abdullahu 312.50€ 1.25%
Fitim Qyqalla 312.50€ 1.25%
Sherif Krasniqi 312.50€ 1.25%
Shaqir Jashari 312.50€ 1.25%
Remzie Isufi 312.50€ 1.25%
Xhafer Hajdari 312.50€ 1.25%
Naim Behrami 312.50€ 1.25%
Vehbi Mirena 312.50€ 1.25%
Sabrije Selmani 312.50€ 1.25%
Skender Rexhepi 312.50€ 1.25%
Eshref Janova 312.50€ 1.25%
Sevdije Namani 312.50€ 1.25%
Remzi Kllokoqi 312.50€ 1.25%
Avni Bekteshi 312.50€ 1.25%
Brahim Murtezi 312.50€ 1.25%
Gani Bahteri 312.50€ 1.25%
Abdulla Latifi 312.50€ 1.25%
Veli Krasniqi 312.50€ 1.25%
Ajet Hashani 312.50€ 1.25%
Zarife Behluli 312.50€ 1.25%
Selvije Grajqevci 312.50€ 1.25%
Vesel Maloku 312.50€ 1.25%
Hilmi Neziri 312.50€ 1.25%
Abaz Bardhi 312.50€ 1.25%
Fatë Aliu 312.50€ 1.25%
Nafije Binaku 312.50€ 1.25%
Agim Klinaku 312.50€ 1.25%
Ilmi Krasniqi 312.50€ 1.25%
Gjyla Tahiri 312.50€ 1.25%
Sylejman Hashani 312.50€ 1.25%
Avni Breznica 312.50€ 1.25%
Banush Krasniqi 312.50€ 1.25%
Isak Sogojeva 312.50€ 1.25%
Beqir Xhekaj 312.50€ 1.25%
Gani Rama 312.50€ 1.25%
Ganimete Syla 312.50€ 1.25%
Shpresa Sahiti 312.50€ 1.25%
Selime Sekiraqa 312.50€ 1.25%
Zahide Hashani 312.50€ 1.25%
Maliq Zogjani 312.50€ 1.25%
Avdullah Syla 312.50€ 1.25%
Muharrem Mehani 312.50€ 1.25%
Ferat Hoti 312.50€ 1.25%
Sala Ademi 312.50€ 1.25%
Sevdije Haxhiu 312.50€ 1.25%
Vehbi Jonuzi 312.50€ 1.25%
Ajshe Ahmeti 312.50€ 1.25%
Emine Mehani 312.50€ 1.25%
Elmi Ahmeti 312.50€ 1.25%
Skender Xhemaili 312.50€ 1.25%
Kimete Berisha 312.50€ 1.25%
Arsim Fejziu 312.50€ 1.25%
Fatmir Vërbovci 312.50€ 1.25%
Ismet Selimi 312.50€ 1.25%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5621 Furnizimi me ushqim me porosi për raste Primarë
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera
1071 Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta Tjera
1073 Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli Tjera
1089 Përpunimi i produkteve të tjera ushqimore p.k.t Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Tjera
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij Tjera
4633 Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimit Tjera
4634 Tregtia me shumicë e pijeve Tjera
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Tjera
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave Tjera
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara Tjera
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Tjera
4724 Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera
4729 Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Tjera
4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara Tjera
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara Tjera
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera