Kulla - Exim SH.P.K.

Emri i biznesit Kulla - Exim SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810216491
Numri i biznesit 80689918
Numri fiskal 600601901
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 675
Data e regjistrimit 10/10/2002
Komuna Pejë
Adresa Pejë, 32, Beteja e Loxhës
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali 1,000,000.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Burim Kuqi Drejtor & Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Adem Rrustemaj 1,000,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
1920 Prodhimi i produkteve të rafinuara të naftës Primarë
2011 Prodhimi i gazrave industriale Sekondarë
3521 Prodhimi i gazit Tjera
4110 Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve Tjera
4221 Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4311 Demolimi i objekteve Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4519 Tregtia e automjeteve të tjera Tjera
4612 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale Tjera
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Tjera
4618 Aktivitetet e ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e produkteve të veçanta Tjera
4651 Tregtia me shumicë e kompjuterëve, e pajisjeve periferike të kompjuterëve dhe softuerëve Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4910 Transporti hekurudhor nderurban i pasagjerëve Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
4950 Transporti përmes tubacioneve Tjera
5020 Transporti detar dhe bregdetar i mallrave Tjera
5040 Transporti i brendshëm ujor i mallrave Tjera
5210 Magazinimi dhe ruajtja Tjera
5224 Trajtimi i transportit "cargo" Tjera
7734 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e pajisjeve të transportit ujor Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
0610 Nxerrja e naftës së papërpunuar Tjera
0910 Aktivitetet mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyror Tjera