N.T.SH. BUSHA B.I.

Emri i biznesit N.T.SH. BUSHA B.I.
Emri tregtar Ndermarrja tregtare shërbyese BUSHA
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811595480
Numri i biznesit 80574983
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 11/01/2002
Komuna Deçan
Adresa Deçan
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Xhemajl Dukaj Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Xhemajl Dukaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
0141 Rritja e gjedheve për qumësht Primarë