British Airways PLC- Branch In Kosovo Dega në Kosovë

Emri i biznesit British Airways PLC- Branch In Kosovo Dega në Kosovë
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Dega e Shoqërisë së Huaj
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 70249883
Numri fiskal 600155560
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 4
Data e regjistrimit 31/03/2005
Komuna Lipjan
Adresa Vrellë, ,
Telefoni 038 548-664 038-548-661
E-mail elife .agushi@ british shair ways.com
Kapitali 1,200,000,000.00€
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 15/04/2014
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Elife Agushi Agjent i Regjistruar
Anisa Hamzaraj Drejtoresh e Degës

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
British airway 1,200,000,000.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5110 Transporti ajror i pasagjerëve Primarë
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Sekondarë
5223 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ajror Tjera