Visar Bytyqi B.I.

Emri i biznesit Visar Bytyqi B.I.
Emri tregtar N.T.P. " Kerçeva "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810370867
Numri i biznesit 80333218
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 21/11/2000
Komuna Lipjan
Adresa Magurë
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Bytyqi Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Bytyqi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë