Shqipe Nimonaj B.I.

Emri i biznesit Shqipe Nimonaj B.I.
Emri tregtar N.T.P. "Visi"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810215188
Numri i biznesit 80326190
Numri fiskal 600126610
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 09/11/2000
Komuna Deçan
Adresa Deçan, , Luan Haradinaj
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shqipe Nimonaj Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Shqipe Nimonaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Primarë
4616 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve, gëzofit, këpucëve dhe artikujve prej lëkure Sekondarë
4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Tjera
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4772 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara Tjera