Bujar Avdimetaj B.I.

Emri i biznesit Bujar Avdimetaj B.I.
Emri tregtar N.F.M.,,Eurolindi"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810214677
Numri i biznesit 80147040
Numri fiskal 600038443
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 25/07/2000
Komuna Deçan
Adresa Deçan, P.n., Luan Haradinaj
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bujar Avdimetaj Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bujar Avdimetaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5160618 Eurolindi 1 Prishtinë, Prishtinë
2 5208602 Eurolindi 2 Pejë, Pejë
3 5243378 Njesia III Pejë, Pejë

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5920 Incizimi i zërit dhe aktivitetet e publikimit të muzikës Primarë
5911 Aktivitetet e prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive Sekondarë
6020 Aktivitetet e transmetimit të programeve televizive Tjera
4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme Tjera
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera