N.T.SH. SHPATI B.I.

Emri i biznesit N.T.SH. SHPATI B.I.
Emri tregtar Ndërmarrja tregtare sherbyese me shumic dhe pakic exp-imp SHPATI
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811593880
Numri i biznesit 80131283
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 20/07/2000
Komuna Deçan
Adresa Pobërgjë
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sherif Hadergjonaj Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sherif Hadergjonaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Primarë