Brahim Tolaj B.I.

Emri i biznesit Brahim Tolaj B.I.
Emri tregtar Ndërmarrja tregtare sherbyese Omega-Turist
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811283168
Numri i biznesit 80089660
Numri fiskal 600148672
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 16/06/2000
Komuna Deçan
Adresa Prejlep
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Brahim Tolaj Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Brahim Tolaj 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Primarë