Mehmet Osaj B.I.

Emri i biznesit Mehmet Osaj B.I.
Emri tregtar N.T.SH. "Horizonti"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810214362
Numri i biznesit 80008210
Numri fiskal 600249032
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 16/06/2000
Komuna Deçan
Adresa Deçan, , Sheshi Mentor Tolaj
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mehmet Osaj Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mehmet Osaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Primarë
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Sekondarë
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Tjera