Simoni B.I.

Emri i biznesit Simoni B.I.
Emri tregtar N.T.P. " Simoni "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 80008139
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 16/06/2000
Komuna Deçan
Adresa Strellc i Ultë, p.n.
Telefoni 044/764-201
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 14/09/2018
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mehmet Çelaj Agj.i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mehmet Çelaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4613 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Primarë
0811 Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Sekondarë
1051 Prodhimi i produkteve të qumështit Tjera
2352 Prodhimi i gëlqeres dhe llaçit Tjera
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Tjera
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera
4623 Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla Tjera
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit) Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Tjera
4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara Tjera
4724 Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara Tjera
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Tjera
4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar Tjera
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Tjera