N.T.T. " GASHI "
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 71055906
Nr Fiskal 601109441
Nr Cerfitikues KTA 330230805
Nr Punëtorëve 2
Data e konstituimit 2014.05.02
Data e Aplikimit 2014.05.02
Komuna Malishevë
Adresa
Telefoni 049/298-203
E-mail
Kapitali
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Besnik Gashi Agj. i regjistruar
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Shemsedin Gashi %
Aktivitet/et
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Primarë
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Sekondarë
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë Tjera
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Tjera