ROYAL MINING LTD BRANCH OFFICE KOSOVO
Lloji Biznesit Kompani e huaj
Nr Regjistrimit 70616203
Nr Fiskal
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 3
Data e konstituimit 2009.10.05
Data e Aplikimit 2009.10.13
Komuna Gjakovë
Adresa Nënë Tereza Qerim 4/8
Telefoni +381/38-227-358
E-mail
Kapitali 329,583,956.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Agim Hoxha Drejtor -Agjent i Regjistruar
Philip Spahr Director
Michael Jose Alvaro Director
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Royal Mining AG 329,583,956.00€ 100.00%
Aktivitet/et
0710 Nxjerrja e xehes së hekurit Primarë
0729 Nxjerrja e xeheve të tjera jo-hekuri Sekondarë
0892 Nxerrja e torfës Tjera
2370 Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Tjera
7219 Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Tjera
6420 Aktivitetet e kompanive "holding" Tjera
6810 Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera