Besnik S. Elshani B.I.

Emri i biznesit Besnik S. Elshani B.I.
Emri tregtar N.T.SH. " Arbi-Tours "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810189987
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 21/01/2019
Komuna Prizren
Adresa Prizren, VERRAT E LLUKËS 99
Telefoni 044/268-977
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Besnik Elshani PERSON I AUTORIZUAR

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Besnik Elshani %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Primarë
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Sekondarë
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
5221 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Tjera
5229 Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Tjera
7739 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë, pajisjeve dhe artikujve të tjerë të luajtshëm p.k.t. Tjera
7911 Aktivitetet e agjencive të udhëtimit Tjera