Edon Tërshani B.I.

Emri i biznesit Edon Tërshani B.I.
Emri tregtar D.P.Z.,,Tërshana"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810136863
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 29/06/2018
Komuna Ferizaj
Adresa Ferizaj, 39, Zenel Hajdini
Telefoni 044 177 020
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Edon Tërshani Agj. i Regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Edon Tërshani %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Primarë
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Sekondarë