Lendita Kabashi B.I.

Emri i biznesit Lendita Kabashi B.I.
Emri tregtar N.T.SH. "Euron"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810127284
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 25/05/2018
Komuna Rahovec
Adresa Opterushë, ,
Telefoni 044 200 781
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Pasiv-09/06/2022
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Lendita Sopjani Agjente e Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Lendita Kabashi 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Primarë
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Sekondarë