Bujari SH.P.K.

Emri i biznesit Bujari SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 810198889
Numri i biznesit 71261425
Numri fiskal 601607742
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 30/03/2016
Komuna Deçan
Adresa Deçan, Junik
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Gjyle Qestaj Drejtor dhe Agj. i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Gjyle Qestaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Primarë
4639 Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Sekondarë
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera