N.T.N. " LONI - COM "
Lloji Biznesit Biznes individual
Nr Regjistrimit 70630893
Nr Fiskal 600394514
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 1
Data e konstituimit 2010.01.06
Data e Aplikimit 2010.01.06
Komuna Viti
Adresa
Telefoni 044 178 324
E-mail
Kapitali
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Enver Rexhepi Agj. i regj.
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Enver Rexhepi %
Aktivitet/et
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
3700 Kanalizimi Tjera