Visar Qerimi B.I.

Emri i biznesit Visar Qerimi B.I.
Emri tregtar N.P.N. " Euro -Standard "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810059768
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 28/09/2017
Komuna Gjilan
Adresa Livoqi i Epërm
Telefoni 044-302-838
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Qerimi Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Qerimi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Primarë
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera