Mejreme Basha B.I.

Emri i biznesit Mejreme Basha B.I.
Emri tregtar D.P.T. " TRIMI - CH "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810333170
Numri i biznesit 71012182
Numri fiskal 601047360
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 23/12/2013
Komuna Kamenicë
Adresa Dheu i Bardhë, Dheu i Bardhë
Telefoni 044 243 976
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Mejreme Basha Agjente e regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Mejreme Basha %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4779 Tregtia me pakicë e mallrave të përdorura në dyqane Primarë
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Sekondarë