Arsim N. Morina B.I.

Emri i biznesit Arsim N. Morina B.I.
Emri tregtar D.SH. " DI - ARI "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810332453
Numri i biznesit 70929716
Numri fiskal 600929519
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 27/02/2013
Komuna Kamenicë
Adresa Topanicë, Topanicë
Telefoni 044 743 519
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Arsim Morina Agj. i regj.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Arsim Morina %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4321 Instalime elektrike Primarë
4329 Instalime të tjera ndërtimore Sekondarë
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera
3512 Transmetimi i energjisë elektrike Tjera
3513 Shpërndarja e energjisë elektrike Tjera
4222 Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Tjera