Sabrije Hulaj B.I.

Emri i biznesit Sabrije Hulaj B.I.
Emri tregtar N.SH. '' TE BANI ''
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810017203
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 14/04/2017
Komuna Deçan
Adresa Prejlep
Telefoni 044/493-611
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sabrije Hulaj Agj. i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sabrije Hulaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Primarë
5629 Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit Sekondarë
5621 Furnizimi me ushqim me porosi për raste Tjera