" V.Gashi Produkti G-Panel " SH.P.K.
Lloji Biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Nr Regjistrimit 70602067
Nr Fiskal 600661278
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 2
Data e konstituimit 2011.03.03
Data e Aplikimit 2009.07.20
Komuna Prizren
Adresa p.n.
Telefoni 044 217 533
E-mail
Kapitali 2,500.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Skender Gashi Agj. i Regj.
Besnik Gashi Drejtor
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Besnik Gashi 2,500.00€ 100.00%
Aktivitet/et
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Primarë
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera