Adnan Rexhaj B.I.

Emri i biznesit Adnan Rexhaj B.I.
Emri tregtar N.T.P. " R- Sharm "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810213653
Numri i biznesit 71357791
Numri fiskal 601745641
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 08/02/2017
Komuna Suharekë
Adresa Shirokë
Telefoni 044/564 262
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Adnan Rexhaj Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Adnan Rexhaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
7311 Agjencitë për publicitet Primarë
4751 Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara Sekondarë
4771 Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara Tjera
4941 Transporti rrugor i mallrave Tjera
6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera
8292 Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit) Tjera
1812 Shtypje të tjera Tjera
1813 Shërbimet e përgatitjeve para-shtypjes dhe para-publikimit Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera