N.N. FASADER O.P.

Emri i biznesit N.N. FASADER O.P.
Emri tregtar Ndërmarrje Ndërtimore Fasader
Lloji biznesit Ortakëri e përgjithshme
Numri unik identifikues 811647489
Numri i biznesit 80692676
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 4
Data e regjistrimit 24/10/2002
Komuna Fushë Kosovë
Adresa Sllatinë e Madhe
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Xhemail Jashanica %
Muhamed Sadriu %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4331 Punime suvatimi Primarë