Valon Tanushi B.I.

Emri i biznesit Valon Tanushi B.I.
Emri tregtar D.P.Z." Iliri "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810213520
Numri i biznesit 71349985
Numri fiskal 601729380
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 17/01/2017
Komuna Gjakovë
Adresa Gjakovë, Fehmi Agani
Telefoni 045-375-414
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Valon Tanushi Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Valon Tanushi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2599 Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t. Primarë
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Sekondarë
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera