Valon Dashi B.I.

Emri i biznesit Valon Dashi B.I.
Emri tregtar N.P.SH. " STAGOVA "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810213033
Numri i biznesit 71331482
Numri fiskal 601701859
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 10
Data e regjistrimit 02/11/2016
Komuna Ferizaj
Adresa Gërlicë, ,
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Valon Dashi Agjent i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Valon Dashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi
1 5125979 Q.K.T. STAGOVA Kaçanik, Kaçanik

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2211 Prodhimi i gomave të jashtme dhe të brendshme të automjeteve; mveshja dhe riparimi i gomave Primarë
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Sekondarë
7120 Testimi teknik dhe analizat Tjera
2219 Prodhimi i produkteve të tjera të gomës Tjera
3832 Rikuperimi i materialeve të klasifikuara Tjera
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Tjera
4614 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve Tjera