Bujar Ahmaxhekaj B.I.

Emri i biznesit Bujar Ahmaxhekaj B.I.
Emri tregtar NTSh Autoservis,,Xheki"
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810212374
Numri i biznesit 71309339
Numri fiskal 601671333
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 25/08/2016
Komuna Deçan
Adresa Isniq, Agim Kukleci
Telefoni 044/466-905
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Bujar Ahmaxhekaj Agj. i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Bujar Ahmaxhekaj 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Primarë
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Sekondarë
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4719 Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4752 Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Tjera
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël Tjera