Femi Vishi B.I.

Emri i biznesit Femi Vishi B.I.
Emri tregtar N.T.P. " Dini "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810212192
Numri i biznesit 71303438
Numri fiskal 601663398
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 03/08/2016
Komuna Kaçanik
Adresa Kaçanik, , Lirishtë
Telefoni 044-224-815
E-mail ///
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 24/02/2021
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Besnik Berisha AGJENT I REGJISTRIMIT

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Femi Vishi 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4617 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit Primarë
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4621 Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve Tjera