Sani Racaj B.I.

Emri i biznesit Sani Racaj B.I.
Emri tregtar Ndermarrja ndertimore Edoni Siqevë
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810312356
Numri i biznesit 80624689
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 6
Data e regjistrimit 24/04/2002
Komuna Klinë
Adresa Siqevë
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Sani Rraci Pronar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Sani Racaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4331 Punime suvatimi Primarë