Visar Ne. Gashi B.I.

Emri i biznesit Visar Ne. Gashi B.I.
Emri tregtar N.N.T." LUBRIFIKANT "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810212043
Numri i biznesit 71300471
Numri fiskal 601659610
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 25/07/2016
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Beteja e Kosharës 68
Telefoni 044 137 872
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Gashi Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Gashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Primarë
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera