Visar Ne. Gashi B.I.

Emri i biznesit Visar Ne. Gashi B.I.
Emri tregtar N.N.T." LUBRIFIKANT "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810212043
Numri i biznesit 71300471
Numri fiskal 601659610
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 25/07/2016
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Beteja e Kosharës 68
Telefoni 044 137 872
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Visar Gashi Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Visar Gashi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Primarë
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara Tjera
4778 Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Tjera
2361 Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Tjera
2363 Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit Tjera
4312 Përgatitja e vendpunishtes Tjera
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja Tjera
4321 Instalime elektrike Tjera
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Tjera
4329 Instalime të tjera ndërtimore Tjera
4331 Punime suvatimi Tjera
4332 Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Tjera
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve Tjera
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave Tjera
4339 Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Tjera
4391 Punimet e kulmit (çatisë) Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera