Shqipe Zejnaj B.I.

Emri i biznesit Shqipe Zejnaj B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810211855
Numri i biznesit 71298191
Numri fiskal 601656335
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 3
Data e regjistrimit 19/07/2016
Komuna Deçan
Adresa Deçan, Sheshi Mentor Toaj
Telefoni 044-698-178
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shqipe Zejnaj Agj. i Regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Shqipe Zejnaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Primarë
5610 Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Tjera
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Tjera