Besnik Gjocaj B.I.

Emri i biznesit Besnik Gjocaj B.I.
Emri tregtar D.P.Z." Gjocaj Comerc "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810211649
Numri i biznesit 71294013
Numri fiskal 601651179
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 01/07/2016
Komuna Pejë
Adresa Rashiq, ,
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Besnik Gjocaj Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Besnik Gjocaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve Primarë
2562 Përpunimi mekanik Sekondarë
9529 Riparimi i artikujve personal dhe shtëpiakë p.k.t. Tjera