Gashi Hysen,gradbeništvo in lesarstvo d.o.o.-Dega në Kosovë
Lloji Biznesit Kompani e huaj
Nr Regjistrimit 70674149
Nr Fiskal 600495338
Nr Cerfitikues KTA
Nr Punëtorëve 3
Data e konstituimit 2010.06.16
Data e Aplikimit 2010.06.16
Komuna Prizren
Adresa Magj. Prizren- Suharekë
Telefoni 044/217 533
E-mail
Kapitali 7,500.00€
Statusi ne ARBK Aktiv
Statusi në ATK //
Personat e Autorizuar
Hysen Gashi Drejtor Gjeneral
Skender Gashi Agj. i Regj.
Nr Emri Mbiemri Kapitali %
1 Gashi Hysen,gradbeništvo inL'lesarstvo d.o.o. 7,500.00€ 100.00%
Aktivitet/et
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Primarë
4941 Transporti rrugor i mallrave Sekondarë
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Tjera
4399 Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Tjera
4120 Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Tjera
4759 Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara Tjera