Shqipe R. Hasani B.I.

Emri i biznesit Shqipe R. Hasani B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810210443
Numri i biznesit 71275515
Numri fiskal 601626164
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 05/05/2016
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Beteja e Loxhës
Telefoni 044 665 503
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shqipe Hasani Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Shqipe Hasani %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5630 Aktivitetet shërbyese të pijeve Primarë