Dusha Rexhaj B.I.

Emri i biznesit Dusha Rexhaj B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810210211
Numri i biznesit 71271609
Numri fiskal 601620968
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 2
Data e regjistrimit 25/04/2016
Komuna Pejë
Adresa Pejë, Sahat Kulla 109/1 p.n.
Telefoni ///
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 29/09/2020
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Dusha Rexhaj Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Dusha Rexhaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
5510 Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Primarë