Edon Shoshi B.I.

Emri i biznesit Edon Shoshi B.I.
Emri tregtar N.T.T. " Te Salihu "
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 810210162
Numri i biznesit 71270548
Numri fiskal 601619507
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 21/04/2016
Komuna Istog
Adresa Sudenicë, Qazim Hakaj
Telefoni 044/729 881
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Edon Shoshi Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Edon Shoshi %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4939 Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t. Primarë