Gjyle Dinaj B.I.

Emri i biznesit Gjyle Dinaj B.I.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues ///
Numri i biznesit 71270483
Numri fiskal 601619424
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 21/04/2016
Komuna Pejë
Adresa Raushiq
Telefoni 044 237 228
E-mail ///
Kapitali
Statusi në ARBK Shuar
Data e shuarjes 02/05/2018
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Gjyle Dinaj Agjent i regjistruar

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Gjyle Dinaj %

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
2365 Prodhimi i fibrave të çimentos Primarë