ENERTECH SH.P.K.

Emri i biznesit ENERTECH SH.P.K.
Emri tregtar ///
Lloji biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Numri unik identifikues 811391226
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 15
Data e regjistrimit 22/01/2020
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Rruga Nail Hyseni, Nr.22
Telefoni +38348111113
E-mail info@ener-tech.net
Kapitali 96,042,685.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Blenda Zhugolli Drejtor Sipas ligjit dhe statutit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Blenda Zhugolli 96,042,685.00€ 100.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4612 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale Primarë
4614 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve Sekondarë
4619 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Tjera
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Tjera
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Tjera
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar Tjera
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Tjera
6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare Tjera
6612 Shërbimet e ndërmjetësimit për letra me vlerë dhe kontrata të mallit Tjera
6621 Vlerësimi i riskut dhe dëmit Tjera
6630 Aktivitetet e menaxhimit të fondeve Tjera
7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera
8230 Organizimi të konferencave dhe panaireve afariste Tjera
9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera