Shengyl Shufta B.I.

Emri i biznesit Shengyl Shufta B.I.
Emri tregtar YLLI SERVISE
Lloji biznesit Biznes individual
Numri unik identifikues 811371351
Numri i biznesit ///
Numri fiskal ///
Numri certifikues KTA ///
Numri punëtorëve 1
Data e regjistrimit 12/11/2019
Komuna Prishtinë
Adresa Prishtinë, Tahir Zajmi, P.n.
Telefoni +38345590448
E-mail sunaj.fejzullahu@gmail.com
Kapitali 00.00€
Statusi në ARBK Regjistruar
Data e shuarjes ///
Statusi në ATK ///

Perfaqësues i autorizuar

Emri Mbiemri Pozita në biznes Autorizimet
Shengyl Shufta Përfaqësues i autorizuar Sipas ligjit.

Pronar/ Aksionarë

Emri Mbiemri Kapitali në € Kapitali në %
Shengyl Shufta 00.00€ 0.00%

Njësitë

Nr Numri i njëseisë Emri Vendi

Aktivitet/et

Kodi Përshkrimi Tipi
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Primarë